Naar de inhoud springen. Terug naar Home

Privacy Policy

Stassen Hifi hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Contactgegevens

U kunt ons bereiken via:

Stassen Hifi
Grotestraat 23
5931 CS Tegelen
Nederland

e stassen@stassen.nl
t +31 (0)77 320 7320

Omgang met persoonsgegevens

Via onze website worden privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens, verwerkt. Stassen Hifi acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stassen Hifi verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naw-gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Betalingsgegevens

Deze gegevens worden enkel verwerkt op basis van de genoemde doelen en grondslagen in de paragraaf "Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?".

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Stassen Hifi verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen, whatsappen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Het afhandelen van klachten via onze website
 • Stassen Hifi analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren

Bij bepaalde onderdelen van onze website (zoals Account) moet u zich eerst registreren. Uw wachtwoord wordt door ons gecodeerd opgeslagen. Via onze account kunt u toegang krijgen tot een beheeromgeving waar u zelf zaken kunt instellen, opgeven en wijzigen.

Wij bieden via onze website de mogelijkheid om een contactformulier in te vullen. Hierbij wordt u gevraagd om diverse gegevens in te vullen zodat wij uw vraag kunnen behandelen en/of beantwoorden. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij informatie delen met geïnteresseerden over audio en video nieuws en onze actuele aanbiedingen. U kunt zich hiervoor aanmelden via de website. Uw e-mailadres wordt enkel na bevestiging van u automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Verder bevat iedere nieuwsbrief een link waarmee u zich kunt afmelden.

Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze producten en diensten via:

 • post;
 • e-mail;
 • social media;
 • telefoon;
 • WhatsApp.

Hoelang bewaren we persoonsgegevens?

Stassen Hifi bewaart uw persoonsgegevens indien u een aanvraag of een bestelling via onze website doet. De gegevens worden in een beveiligd CRM systeem bewaard, zodat deze gegevens voor onze medewerkers oproepbaar zijn in het geval van een nieuwe aanvraag, bestelling, reparaties of garantie.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stassen Hifi deelt uw persoonsgegevens met zorgvuldig geselecteerde derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en/of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die namens ons uw gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stassen Hifi blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hierbij gaat het om externe dienstverleners, zoals accountants, financiële dienstverleners, ondersteuning van websites, applicaties en crm, incassobureaus.

Nieuwsbrief

Om onze periodieke nieuwsbrief aan u te kunnen verzenden, vragen wij u om enkele gegevens in te vullen. De persoonsgegevens die u aanlevert (naam en emailadres) worden na uw akkoord toegevoegd aan onze mailinglijst bij Mailchimp (hoofdkantoor in Atlanta, V.S.). Wij hebben met Mailchimp een ‘Customer EU Data Processing Addendum’ afgesloten waarin zij zich verklaren te houden aan de geldende Europese wetgeving omtrent privacy en gegevensbescherming (AVG). Mailchimp gaat vertrouwelijk om met de persoonlijke gegevens in de mailinglijst. Meer informatie over de cookies van Mailchimp vindt u in de privacy policy van Mailchimp.

U kunt zich op elk moment afmelden van onze mailinglijst via de afmeldlink welke altijd in de footer van onze nieuwsbrief aanwezig is. Stassen Hifi bewaart uw persoonsgegevens in voorgenoemde mailinglijst in principe zolang wij nieuwsbrieven versturen.

Cookies en vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Stassen Hifi gebruikt functionele en analytische-cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Stassen Hifi gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we gepersonaliseerde content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. De reeds geplaatste cookies kunt u verwijderen via uw browserinstellingen.

Functionele cookies

De functionele cookies worden door onze website geplaatst om een goede werking van onze website te garanderen en zijn zodoende noodzakelijk voor het bezoeken van onze website. De functionele cookies die door onze website worden geplaatst zijn: PHPSESSID, luisterafspraak en cookieconsent_status.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten waarin afspraken staan over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten en laten wij de IP-adressen anonimiseren. De cookies die door Google Analytics worden geplaatst zijn: _ga, _utma cookie, _utmb cookie, _utmc cookie, _utmz cookie.

Mouseflow

Wij gebruiken Mouseflow om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Mouseflow gesloten waarin afspraken staan over de omgang met onze data. Wij laten de IP-adressen anonimiseren en toetsaanslagen worden niet opgenomen. De cookie die door Mouseflow wordt geplaatst is: mf_[SESSION_ID].

Google Maps

Met behulp van Google Maps wordt op de contactpagina gedetailleerde informatie over de locatie van de organisatie getoond. De cookies die door Google Maps worden geplaatst zijn: NID cookie, PREF cookie en SNID cookie.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens bij Stassen Hifi in te trekken. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensoverdraging op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar stassen@stassen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u zichzelf adequaat te identificeren. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

Stassen Hifi neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via stassen@stassen.nl.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Terug naar boven.