Whatsapp
Whatsapp
Bel mij terug
Bel mij terug
Contact
Contact
 

Privacy Policy

Om onze aktiviteiten goed uit te kunnen voeren, is het soms nodig om persoonsgegevens van u te verwerken. Dat doen we altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet. Math Stassen BV respecteert de privacy van u als bezoeker en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens verkregen vanuit een bezoek aan en gebruik van de website www.stassen.nl en www.stassen-hifi.com. We verwerken de persoonsgegevens in overeenstemming met de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft.

Wijze van verkrijging van persoonsgegevens

Math Stassen BV verzamelt persoonsgegevens door het uitlezen van een informatie- of contactaanvraag, door de verwerking van sollicitaties en door het uitlezen voor bepaalde acties of evenementen. Deze informatie kan onder ander bestaan uit de naam, adres, bedrijfsnaam, bedrijfsadres, huidige functie, e-mailadres en telefoonnummer van de bezoeker.

Doel van de verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doelen, namelijk voor:
• Om goederen en diensten bij u te leveren;
• Om u te bellen voor het geval dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren;
• U te informeren over wijziging van onze diensten en produkten;
• Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder aan klanten;
• Het afhandelen van uw betaling;
• U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;

Bewaartermijn

De persoonsgegevens worden alleen voor boven gestelde doelen verwerkt. Math Stassen BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht. Ook de door ons gebruikte programma’s verwijderen automatisch gebruikers- en gebeurtenisgegevens die ouder zijn dan de bewaarperiode die wij hebben aangegeven.

Beveiliging

Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens. Math Stassen BV treft voortdurend passende maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies, ongeoorloofd gebruik of de wijziging ervan. Deze maatregelen zijn in lijn met de daarvoor geleden wettelijke eisen en richtlijnen.

Derden

De door ons verzamelde gegevens zijn nodig in het kader van de hierboven beschreven doeleinden. Uw persoonsgegevens wordt niet met derden gedeeld tenzij er een wettelijke verplichting of rechtvaardiging is zoals het afsluiten van een verwerkersovereenkomst. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren. Ook wordt uw e-mailadres niet aan derden verstrekt.

Cookies en privacy

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die uw computer, tablet of mobiele telefoon ontvangt als u onze website bezoekt. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om eventuele gebruikersnamen, wachtwoorden en persoonlijke instellingen te bewaren, zodat u bij een volgend bezoek dan niet opnieuw uw gegevens hoeft in te voeren. Om u optimaal van dienst te zijn, plaatst deze website “tracking cookies” op uw computer. Hierdoor kunnen wij u herkennen en informatie terug halen over uw eerdere bezoek. Het profiel dat van u wordt gemaakt, wordt niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke indien bij ons bekend, maar alleen om de getoonde inhoud af te stemmen op uw profiel zodat deze zo relevant mogelijk is voor u. De meeste internetbrowsers bieden u de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te blokkeren of om u vooraf te laten weten wanneer er een cookie wordt geplaatst. Cookies kunnen ook verwijderd worden, maar dat kunt u alleen zelf doen aangezien deze op uw computer zijn opgeslagen. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Sinds de nieuwe telecomwet op 1 juni 2012 van kracht is gegaan, is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de aard van de geleverde cookies, men moet toestemming vragen voor het gebruik hiervan. Deze website van Stassen Hifi gebruikt 'cookies', dit zijn kleine bestandjes die op uw computer worden opgeslagen. Hieronder vindt u het complete overzicht van de cookies.

Toestemming vereist? Welke partij plaatst de gegevens (cookies)? Wat is het doel van het plaatsen van de gegevens (cookies)? Hoe lang blijven de gegevens (cookies) geplaatst/bewaard? Wat is het gevolg / zijn de gevolgen als de cookies niet worden geaccepteerd?
 Nee PHPSESSID
(stassen.nl)
Middels het sessie id cookie worden verschillende gegevens uit onze database gekoppeld aan de website. Dit wordt slechts voor de technische werking van de website gebruikt en verzamelt geen persoonlijke gegevens.


De cookie wordt automatisch verwijderd aan het einde van de sessie. De website zal niet meer volledig functioneren.
 Nee _ga
(google.com)
Cookie om het verkeer op onze website te meten. Middels deze statistieken kunnen wij onze website optimaliseren en gebruiksvriendelijker maken. Deze gegevens zijn geanonimiseerd en worden op servers van Google in de Verenigde Staten opgeslagen.


3 jaar Het is voor ons niet meer mogelijk om het (anonieme) verkeer te meten en zodoende de website beter aan de wensen van de bezoekers aan te passen.
 Nee vsid
(image.providesupport.com)
Providesupport is de leverancier van onze chat software. Via de chat mogelijkheid is het mogelijk om snel en persoonlijk contact met onze medewerkers te krijgen.


De cookie wordt automatisch verwijderd aan het einde van de sessie.


De chat functionaliteit zal niet meer functioneren.
 Ja cookie_stassenhifi
(stassen.nl)
Deze cookie wordt gezet om bij te houden of de websitebezoeker toestemming geeft of een cookie geplaatst mag worden. Als deze niet geplaatst wordt, zou de bezoeker bij elke bezoek de balk bovenaan de website met het opt-in verzoek zien.


10 jaar De balk bovenaan de website met het verzoek om cookies te accepteren wordt bij een volgend bezoek opnieuw getoond.
 Ja guest_id
(twitter.com)
Door middel van deze cookie is het voor ons mogelijk om de berichten op onze Twitter account snel en overzichtelijk in onze website te tonen.


3 jaar Het is niet meer mogelijk om onze twitter berichten met interessant nieuws en aanbiedingen te bekijken.
 Ja test_id
(doubleclick.net)
Door middel van deze cookie is het voor ons mogelijk om u via het advertentienetwerk van Doubleclick (Google) gerichte advertenties te tonen die passen bij uw surf- en zoekgedrag.


1 jaar Het is niet meer mogelijk om u met gerichte advertenties op de hoogte te houden van het laatste nieuws en onze aanbiedingen.

In- en uischakelen van cookies en verwijdering daarvan

U kunt deze cookies uitzetten via de browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg.
Let op: indien u cookies weigert en/of verwijderd kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van een website gebruik maken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer en browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Website statistieken

Via deze website wordt ook een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die Google verzamelt, wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Sociale media

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina's te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie.

Leest u de privacyverklaring van Facebook en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws op het gebied van audio en video, onze diensten en aanverwante zaken. Uw emailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Uw rechten

U heeft het recht om de verstrekte gegevens over te laten dragen ofwel aan uzelf ofwel in opdracht van uzelf aan een andere partij. Ook heeft u het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te beperken of te verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens als u bijvoorbeeld van mening bent dat het gebruik van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze aktiviteiten of het voldoen aan een wettelijke verplichting. U kunt bezwaar maken door een email te sturen naar stassen@stassen.nl . Vermeld in de e-mail duidelijk tegen welk gebruik van uw persoonsgegevens u bezwaar maakt. U krijgt binnen 4 weken antwoord. Ook kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van Math Stassen BV. Wanneer u vervolgens gebruik blijft maken van onze diensten of websites bent u automatisch gebonden aan de voorwaarden van de gewijzigde privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Links van en naar onze website

Op de website zijn een aantal links naar andere websites van organisaties geplaatst. Math Stassen BV kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens door die organisaties. Math Stassen BV raadt de bezoeker aan om de privacyverklaringen van die betreffende organisaties zorgvuldig te lezen.

Disclaimer

Aan het samenstellen van deze website en haar inhoud is de hoogste zorg besteed. Desondanks kan het voorkomen dat er zich kleine onvolkomenheden voordoen. Math Stassen BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voortkomend uit het gebruik en de inhoud van deze website. Wij zien daarom af van welke aansprakelijkheid dan ook, binnen de grenzen van de Nederlandse wet.